Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj

Šola je v projekt vključena kot članica konzorcija biotehniških šol. Naši prednostni kvalitativni cilji so: predstaviti dijakom jasne kriterije, po katerih bodo ugotovili, kdaj so dosegli cilj, osebne izobraževalne načrte uporabiti kot motivacijsko sredstvo za lažje načrtovanje izobraževalne poti, oblikovati mapo učnih dosežkov kot zgodbo o uspehu posameznika – beležiti razvojno pot posameznika, brez primerjave…

Preberi več >>