Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj

Šola je v projekt vključena kot članica konzorcija biotehniških šol. Naši prednostni kvalitativni cilji so:

 • predstaviti dijakom jasne kriterije, po katerih bodo ugotovili, kdaj so dosegli cilj,
 • osebne izobraževalne načrte uporabiti kot motivacijsko sredstvo za lažje načrtovanje izobraževalne poti,
 • oblikovati mapo učnih dosežkov kot zgodbo o uspehu posameznika – beležiti razvojno pot posameznika, brez primerjave z drugimi,
  pripraviti izvedbene kurikule, ki bodo procesno razvojni dokumenti šole,
 • pripraviti kvalitetna pisna in e-učna gradiva,
 • poglabljati timsko načrtovanje učiteljev,
 • večati fleksibilnost in stalno aktualizirati izobraževalne programe preko vsebin odprtega kurikula in stalno sodelovati s socialnimi partnerji,
 • večjo pozornost usmeriti na področja, ki jih bo izpostavila samoevalvacija kakovosti v naši šoli,
 • ohranjati in bogatiti medijsko prepoznavnost naše šole doma in v tujini.

Projekt poteka vzporedno v 9. fazah:

 • priprava izvedbenih kurikulov,
 • določanje odprtih delov kurikula,
 • poročilo
 • primeri dobre prakse
 • določanje meril za ocenjevanje znanja oziroma minimalnih standardov znanja,
 • opredelitev meril za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja,
 • priprava osebnih izobraževalnih načrtov za posamezne dijake na šoli,
 • vzpostavitev in vodenje mape učnih dosežkov
 • uvajanje učnih gradiv v različnih oblikah,
 • ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti,
 • promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Odgovorna oseba in vodja projekta v SGLŠ je Cvetka Kernel. Koordinacijo v šoli vodi Marjeta Urbas-Hribernik. V SGLŠ projekt poteka v povezavi z izobraževanjem na področju gozdarstva; v projekt so vključeni vsi učitelji, ki poučujejo v gozdarskih izobraževalnih programih.

V šoli smo za posamezne faze izbrali koordinatorje, ki bodo sodelovali s koordinatorji ostalih biotehniških šol:

 • priprava izvedbenih kurikulov – Sebastijan Bajc,
 • določanje odprtih delov kurikula – Sebastijan Bajc,
 • določanje meril za ocenjevanje znanja oziroma minimalnih standardov znanja – Sebastijan Bajc,
 • opredelitev meril za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja – Eva Čeč,
 • priprava osebnih izobraževalnih načrtov za posamezne dijake na šoli – Petra Prelc,
 • vzpostavitev in vodenje mape učnih dosežkov – razredniki,
 • uvajanje učnih gradiv v različnih oblikah – Sebastijan Bajc,
 • ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti – Miha Uhelj,
 • promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja – Petra Prelc.