Mednarodna konferenca
OBNOVA GOZDOV PO ŽLEDU

SGLŠ Postojna in VSŠ Postojna sta organizirala mednarodno konferenco »Obnova gozdov po žledu« 19. in 20. marca 2015 v SGLŠ Postojna.

Konferenca je predstavila posledice in obseg žledoloma, ki nas je prizadel februarja 2014, razložila meteorološke pogoje za nastanek zadnje ujme v Sloveniji, načrt in izvajanje sanacije gozdov po ujmi, ocenila trženje lesa in preverila morebitne tuje prakse. Prvi dan je bil namenjen teoretičnim predstavitvam, drugi dan pa terenskim ogledom posledic žledoloma in različnih načinov izvedenih sanacij.

Namenjena je bila strokovni javnosti, učiteljem srednjih in predavateljem višjih šol iz evropskih gozdarskih šol ter dijakom in študentom postojnskih gozdarskih šol.

 

Več na http://ice.vspo.si/.