Mednarodni posvet o arboristiki v SGLŠ Postojna

SGLŠ Postojna skupaj z mednarodno organizacijo ABA organizira 3-dnevno izobraževanje in usposabljanje s področja gozdarstva in arboristike.

ABA je mednarodna organizacija, ki je med vodilnimi organizacijami v inovacijah na področju gozdarstva in arboristike v Evropi (http://www.aba-skills.com/). Poleg ABE deluje na področju arboristike v svetu več organizacij in šol, ki se ukvarjajo z usposabljanjem, izobraževanjem ter s promocijo arburistike.

V Sloveniji je nekaj posameznikov – arboristov, ki imajo različne certifikate, ki so jih pridobili v tujini. Te, predstavnike ABE iz različnih evropskih držav in vse, ki jih poklicno delo v arboristiki zanima, smo povabili v Postojno z namenom, da si izmenjajo svoja znanja in izkušnje z možnostjo poenotenja  strokovnih mnenj.

SGLŠ Postojna si prizadeva, da bi v Sloveniji v tem koledarskem letu prišlo oblikovanja poklicnega standarda in kataloga znanj s področja arboristike. Cilj slovenskih arboristov je, da bo mogoče tudi v Sloveniji pridobiti certifikat NPK arborist. To bo zagotovilo naročnikom, da bo želeno delo tudi strokovno opravljeno. Dandanes je namreč na področju arboristike v Sloveniji veliko postorjenega nestrokovno, saj prenekatero obžagano drevo ostaja pohabljeno s perspektivo krajše življenjske dobe.

Posvet v Postojni je korak k prepoznavnosti strokovnega dela v arboristiki v Sloveniji, je srečanje s priznanimi arboristi iz Evrope, ki že imajo ABA certifikat, in je možnost približevanja ter usklajevanja med sabo zelo podobnimi tehnikami del, vendar z različnimi mednarodnimi certifikati za usposabljanje na področju arboristike.