Delavnice Slovenske filantropije

Slovenska filantropija je – že tradicionalno – izvedla delavnice za dijake prvih letnikov zdravstvenih usmeritev. Delavnice izvajajo prostovoljci iz Slovenske filantropije iz Ljubljane. Namen delavnic je:

* seznanitev prvih letnikov s prostovoljnim delom in kodeksom etike prostovoljstva,

* vzpostavljanje dobrih medsebojnih odnosov z vrstniki, mlajšo ali starejšo generacijo

* možnostjo vključevanja v širše okolje,

* realizacija ur proste izbire dijaka v okviru interesnih dejavnosti.