Evropski teden mobilnosti

Letošnji slogan Evropskega tedna mobilnosti je »Pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost«. NA ETM so prostovoljno sodelovali tudi naši dijaki, ki so delili letake na temo ETM po ulicah in parkiriščih v Postojni (gradivo obsega vsebine s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu in vsebine, ki opozarjajo na slogan letošnjega ETM), nekateri dijaki so pomagali pri pripravi poligona, dijakinje pa so pomagale pri izvedbi sprehoda vrtčevskih otrok.