Predstavitev NEFIKSa

Poslanstvo zavoda NEFIKS je mladim in mladinskim organizacijam pomagati pri beleženju, predstavljanju in promoviranju neformalno pridobljenega znanja in kompetenc. Prav tako je namen Zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju in zaposlovanju

Predavanje so izvedli zaposleni v Zavodu NEFIKS. Dijake 4. z, 3. z, 2. z in 2. e so seznanili z vključevanjem, prepoznavanjem in upoštevanjem mladinskega, ter prostovoljnega dela med drugim tudi v sistemih formalnega izobraževanja, pri nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, pri sistemih štipendiranja in pri zaposlovanju.