Kmetijski krožek na izletih

V okviru Kmetijskega krožka smo 29. 9. 2016 obiskali ekološko kmetijo Grad Prestranek d.d. Bilo nas je trinajst  takšnih, ki imamo kmetije tudi doma in nas kmetovanje zanima. Najprej nas je sprejela gdč. Valerija in nam predstavila celotno posestvo in dejavnosti, ki se odvijajo na tej ekološki kmetiji. Poudarek dajejo lastnim proizvodom: eko siru in ekološkim mesninam (smo tudi poskusili in je bilo odlično!) ter turizmu. V okviru turizma nudijo bokse za športne konje, jahalnico ter ostalo infrastrukturo. Zadnja leta se veliko ukvarjajo z otroškimi jahalnimi tabori ter organizacijo naravoslovnih dni v okviru katerih otrokom/učencem  vedno razložijo pomen ekološkega kmetovanja in skupaj obiščejo vse ekološke  živali, ki jih redijo.

Nato smo se odpeljali na eno od njihovih farm v Grobišče, kjer redijo približno 120 ekoloških krav molznic. Sprejel nas je tehnolog Uroš  Čelebič, ki nam  je razložil zakaj ravno ekološka usmeritev. Razbil je naše predsodke, da se kmetje usmerjajo v “eko” le zaradi subvencij. Na farmi je prvi cilj dobro počutje živali, dodana vrednost mleku (višja kakovost in s tem boljša cena) ter skrb za okolje. Uroš je tehnolog z dušo, zato smo veliko izvedeli o kolobarjenju na travinju in njivskih površinah, da se ohranja rodovitnost zemlje in preprečuje zapleveljenost. Pravzaprav smo izvedeli za nove pristope v tehnologiji obdelave zemlje ter si ogledali nekaj specialnih strojev. Pridelujejo tudi ekološka žita iz katerih pečejo domač kruh za goste ter redijo mesno pasmo Angus. V hlevu smo videli zelo vitalne in produktivne živali, za katere lepo skrbijo, in naši predsodki o ekološkem kmetovanju (se ne splača, se ne da brez kemije …) so bili dokončno razbiti. Ker imamo manjše kmetije tudi doma, nam je bil obisk super.

V četrtek, 13. 10. 2016, smo obiskali ekološko kmetijo Smrekarjeva domačija v Grobiščah pri Postojni, ki je bila prav tako zelo zanimiva za obisk, saj so se s kmetovanjem začeli ukvarjati šele leta 2010, ko so kmetijo podedovali. V teh nekaj letih so razvili vrhunski kmečki turizem s poudarkom na domačih ekoloških proizvodih. V ta namen gojijo tudi prašiče, krave in osle. Vse živali so slovenskih avtohtonih pasem, ker želijo te pasme ohranjati. Na kmetiji smo poskusili tudi pristne domače sladice: orehove in skutine  štruklje, jabolčni zavitek ter jabolčni sok iz avtohtonih sort jablan. Na kmetiji so uredili apartmaje, ki jih oddajajo tudi petičnim gostom. Začutili smo, kako se lahko na slovenskem podeželju z neko dodano vrednostjo (ekološko) in pridnim ter umnim delom  uspe. Odličen  zgled za nas, ki razmišljamo kaj bi počeli na domačih kmetijah.

 

Dijaki SGLŠ