Demo predstavitev aktiva gozdarjev

19. oktobra je aktiv učiteljev gozdarstva SGLŠ Postojna organiziral demo predstavitev stroja in opreme proizvajalca Bijol. Poleg proizvodnega dela smo v predstavitev vključili tudi naravovarstvene vsebine. Namenjena je bila našim dijakom smeri gozdarski tehnik in gozdar ter zunanjim sodelavcem. Navkljub meglenemu vremenu so bili udeleženci nad demonstracijami navdušeni.

Demo prikaz je vključeval tri točke: na prvi točki so učitelji gozdarstva v SGLŠ prikazali podiranje izredno debelega drevesa s pomočjo mehanskega in hidravličnega klina za dvigovanje dreves. Na drugi točki smo predstavili varno spravilo lesa s specialnim gozdarskim zgibnikom Bijol BWS160. Tretja točka je bila namenjena predstavitvi najdebelejše smreke v Zagori ter predstavitvi naravnega rezervata Bršljanovec.

Demo predstavitve se je udeležilo okrog sto dijakov in trideset zunanjih sodelavcev (SISG, ZGS, študentje iz Biotehniške fakultete oddelka za gozdarstvo v Ljubljani, Gozdarski inštitut, predstavniki Bijola ter drugi predstavniki gozdarskih podjetij).

Aktiv učiteljev gozdarstva se za pomoč pri predstavitvi posebej zahvaljuje g. Francu Čeču in Andreju Tisnikarju s podjetja Bijol.