Tradicionalno prijateljevanje in izmenjava s Šumarsko školo iz Kraljeva

V mesecu juniju smo ponovno gostili dijake izobraževalnega programa mizar in učitelje Šumarske škole iz Kraljeva, Srbija. V petih dneh gostovanja so gostje v lesarski delavnici skupno s 2. letnikom mizarjev spoznavali CNC tehnologije SGLŠ Postojna, sistem izobraževanja programov lesarstva v Sloveniji, tradicionalne načine obdelave lesa v Sloveniji, podjetja lesne predelave in lesne gradnje. Obiskali so tudi nekatere turistične kraje, kjer je les uporabljen kot osnoven gradbeni material ali kot umetniška skulptura.  Kot so nam zatrdili, so bili nad obiskom in pridobljenimi znanji ponovno navdušeni.

V tem tednu pa so gostje Šumarske škole v Kraljevu naši dijaki 2. letnika programov mizar in gozdar in naša učitelja. Sporočili so nam, da so že aktivno vključeni v delo in program šole, ki so ga za njih pripravili v Kraljevu.