Raziskovalna naloga ZAČUTI GOZD

Pod okriljem organizacije Turistična zveza Slovenije in Zavoda RS za šolstvo ter Centra RS za poklicno izobraževanje pod pokroviteljstvom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je v okviru 14. mednarodnega festivala in tekmovanja Več znanja za več turizma 2016/17 »Potujem, torej sem« v SGLŠ Postojna nastala raziskovalna naloga ZAČUTI GOZD.

Sodelujoči dijaki: Ines Frančeškin, Patrik Kraševec, Florjan Pušavec, Anže Lukek, Rok Truden

Mentorici: Katja Stanek, prof. likovne umetnosti in mag. Nataša Ujčič, univ. dipl. slov. in rus.

Povzetek naloge si lahko preberete spodaj, celotna naloga pa je na voljo na povezavi: ZAČUTI GOZD Projektna naloga

POVZETEK NALOGE:

Ob pregledu vseh dejavnostih gozdne pedagogike, ki se je na Slovenskem močno razvila v zadnjih letih, na podlagi ugotovitev po anketiranju mladih in razgovora s svetovalci smo se hitro odločili, kaj bi lahko ponudili v Postojni in okolici mladim po letih in duši – za popotovanje ne le v prostoru, ampak tudi v času, usmerjeno v okolje in hkrati – vase. Gozd je vsekakor prva izbira, ko iščemo način kakovostnega preživljanja prostega časa, hkrati pa ponuja neskončno možnosti. Tako smo oblikovali nekaj turističnih ponudb, odvisnih od količine prostega časa, letnega časa in vremenskih pogojev:

  • Gozd pred nosom (ki obsega čutno pot, izdelavo ptičje hišice in/ali plezanje po posebnem drevesu),
  • Gozd na dlani (ki nam omogoči doživetje gozdnega rastlinskega in živalskega sveta) in
  • Gozdno razkošje (ki nam ponudi pristni stik z gozdom in preživetjem v njem).