Vabilo na brezplačno usposabljanje mentorjev

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna vas vabi, da se nam pridružite na brezplačnemu usposabljanju mentorjev dijakom oz. študentom za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja.

Koper:  četrtek  9.3.2017, petek  10.3.2017 in petek  24.3.2017 od  8.00-14.30 Srednja Tehniška Šola Koper, Šmarska cesta 4

Postojna: četrtek  6.4.2017, petek  7.4.2017 in petek  21.4.2017  od  8.00-14.30 / SGLŠ Postojna. Tržaška c. 36

Rok za prijavo je: čim prej

Kdo se lahko prijavi?

V program usposabljanja za mentorje dijakom na PUD se lahko vključi, kdor ima:

  • poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo in vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj ali
  • višjo izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

V program usposabljanja za mentorje študentom na PRI se lahko vključi, kdor ima: najmanj višjo izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

Zakaj se prijaviti na usposabljanje?

Posameznik z usposabljanjem pridobi pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki in/ali študenti na delovnem mestu ter hkrati izboljša svoje kompetence na področju mentorstva.

Projekt podjetjem omogoča usposobiti kader, ki bodo primerni mentorji dijakom srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom (PUD), in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih (PRI).

Podjetja in ustanove, ki se želijo vpisati v register učnih mest, morajo izpolnjevati kriterij primerne usposobljenosti zaposlenih za mentorstvo dijakom in/ali študentom na delovnem mestu. Projekt Usposabljanje mentorjev 2016–2021 bo poskrbel, da bodo njihovi bodoči mentorji pridobili primerno in kvalitetno pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki in/ali študenti na delovnem mestu.

Kako poteka usposabljanje?

  •  Program usposabljanja mentorjev za praktično usposabljanje dijakov pri delodajalcu (PUD) traja 24 kontaktnih ur in 26 ur samostojnega dela (projektna naloga), skupno 50 ur kandidatovega dela.
  • Program usposabljanja mentorjev za praktično izobraževanje (PRI) študentom traja 24 kontaktnih ur in 36 ur samostojnega dela (projektna naloga), skupno 60 ur kandidatovega dela.

Informacije in prijava?