Matic, Alen, Larisa, Laura, Karmen, Urška, Petra, Nika, Jovana in Ula s profesorico Tadejo na štirinajstdnevni izmenjavi na Portugalskem

Projekt Keep Educating Yourself (KEY) je dveletni Erasmus+ projekt mobilnosti dijakov gozdarske in zdravstvene usmeritve in zaposlenih v stroki gozdarstva in zdravstva v SGLŠ Postojna. V sklopu projekta želimo 19 dijakom in dijakinjam in 10 zaposlenim s pomočjo mednarodne mobilnosti omogočiti raznolike izkušnje z njihovega strokovnega področja.

Za začetek se je v Barcelos na Portugalsko za 14 dni odpravilo 10 dijakov 3. letnika zdravstvene nege, kjer bodo opravljali PUD od 10. do 24. februarja 2017. Spoznavali bodo portugalski zravstveni sistem, delali v domu ostarelih in bolnišnici, se spoprijateljili z apiterapijo ter aromaterapijo in seveda spoznavali kulturne in naravne danosti zelene dežele ob Atlantskem oceanu.

Njihovim dogodivščinam lahko sledite na http://sglsnaportugalskem.blogspot.si/?view=magazine