SGLŠ sodeluje pri provenienčnem poskusu

Dijaki 2. letnika smeri gozdarski tehnik so v okviru drevesničarstva sodelovali v provenienčnem poskusu “Smreka”, ki ga vodi Gozdarski inštitut Slovenije (GIS). Gre za poskusno sadnjo različnih provenienc smreke (to so smreke iz različnega geografskega okolja in različnega višinskega pasu). Poskus bo pokazal prilagojenost smreke na rastiščne razmere in dal uporabne informacije o izbiri primerne provenience za primer umetne obnove sestojev, v katerih bi želeli ohranjati smreko kot nosilno vrsto za pridobivanje lesnih sortimentov.
Da bo poskus kar se da uspešen, smo najprej pripravili ploskve za sadnjo. Potrebno je bilo kar nekaj dela, saj so bili ponekod sečni ostanki zavoženi s stroji za sečnjo in izvoz lesa. Čaka nas še sadnja dobrih 900 sadik smreke, ki jo bomo izvedli v prihodnjih dneh. Nekaj utrinkov si lahko ogledate na fotografijah.