Na ogled izdelki zaključnega izpita mizarjev

Prišel je čas, ko tudi letošnji 3. letnik mizarjev izdeluje izdelke svojih idej, izdelke zaključnega izpita. Idejne osnutke izdelkov so dijaki nadgradili z ustreznimi izrisi načrtov, izračuni porabljenega materiala in ostalih stroškov ob izdelavi in končnim predračunom. Vsak dijak bo svoj izdelek predstavil in opravil zagovor pred komisijo. Preden bodo izdelke odpeljali domov, si jih boste lahko ogledali na razstavi, dne 25. 5. 2017, v dijaškem domu. Poleg izdelkov zaključnega izpita bodo razstavljeni tudi izdelki 2. letnika programa mizar, ki so jih obnovili, restavrirali in osvežili. En dijak pa si je izdelal … svojo kitaro. Pridite na ogled.