JEZIKI ŠTEJEJO – Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc

SGLŠ Postojna od januarja 2017 sodeluje v projektu JEŠT – JEZIKI ŠTEJEJO. Projekt bo gradil na izboljšanju enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitvah znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanju prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc. Projekt se bo zaključil junija 2022.

Vodilni partner je Univerza v Ljubljani (Pedagoška fakulteta, Filozofska fakulteta in Fakulteta za elektrotehniko).
Tim strokovnih delavcev v SGLŠ: Petra Andrejašič, Cvetka Kernel, Martina Klemenc, Igor Mezgec, Mateja Mezgec Pirjevec, Tadeja Premrov, Zdenka Rudolf, Nataša Ujčič, Marjeta Urbas – Hribernik in Valentina Vončina.
V okviru projekta JEŠT bomo od 25. do 29.  septembra 2017 obeležili evropski dan jezikov z za ta namen pripravljenimi aktivnostmi:
  • V torek, 26. septembra, se bodo dijaki preizkusili v jezikovnem kvizu WHO WANTS TO BE A POLYGLOT / LEPO JE BITI POLIGLOT, v ponedeljek med poukom pa bodo dijakinje in dijaki izdelali magnete z napisi v evropskih jezikih in zastavami evropskih držav, ki bodo krasili avlo dijaškega doma. V zabavnem jezikovnem kvizu, ki bo narejen po smernicah kviza Lepo je biti milijonar, bodo dijakinje in dijaki skozi različna vprašanja spoznali bogato kulturno in jezikovno raznolikost v Evropi.
  • Delavnica JEZIKANJE bo na voljo dijakom v torek v popoldanskem času. Udeleženci se lahko prijavijo na delavnico, na kateri bo moč spoznavati zgodovino razvoja slovenščine, povezavo slovenščine z drugimi tujimi jeziki in prisluhniti branju pesmi v več evropskih jezikih. Iskali bomo podobnosti in razlike ter besedišče raziskovali z jezikovnimi priročniki. Ob vsem tem se bomo pogovarjali, izmenjali jezikovne izkušnje ipd.
  • V petek, 29. septembra, bodo dijaki deležni ure: JEZIK NA GLEDALIŠKEM ODRU. Pozornost bo usmerjena na govorjeni gledališki jezik, dijaki SSI-programov bodo namreč obiskali gledališko predstavo. V pripravi na ogled gledališke predstave bodo seznanjeni z določenimi prvinami: prevod, vloga prevoda, vloga maternega jezika, napake pri prevajanju, govorjeni jezik in zapisani jezik ter razlike med njima, socialne zvrsti jezika, prozodične prvine besedila in pravorečne značilnosti in vplivi tujih jezikov na domačega, vrste poslušanja, pravila vedenja v gledališču. Ogledu predstave bo sledila skupna evalvacija in povzetek.