Slovenska filantropija nas je seznanila s prostovoljstvom

V petek, 22. septembra 2017, je v SGLŠ za dijake 1. letnikov zdravstvenih usmeritev potekala delavnica Slovenske filantropije o prostovoljstvu.

Namen delavnic je:

  • seznanitev prvih letnikov s prostovoljnim delom in kodeksom etike prostovoljstva,
  • vzpostavljanje dobrih medsebojnih odnosov z vrstniki, mlajšo ali starejšo generacijo * možnostjo vključevanja v širše okolje,                                                                                                                                                                                –
  • realizacija ur proste izbire dijaka v okviru interesnih dejavnosti.