Aktivnosti od dnevu jezikov

26. september je že od leta 2001 posvečen jezikom. Svet Evrope je ta dan namreč razglasil za evropski dan jezikov, s katerim želi spodbuditi pomembnost jezikovnega izražanja in zavedanje o kulturni in jezikovni raznolikosti ter poleg maternega jezika poudarja tudi učenje tujih jezikov. Ob tej priložnosti so v Srednji gozdarski in lesarski šoli (SGLŠ) Postojna pripravili več aktivnosti v »tednu jezikanja« – posebej dobro sprejet je bil jezikovni kviz »LEPO JE BITI POLIGLOT* / WHO WANTS TO BE A POLYGLOT«. Dijakinje in dijaki so avlo šole spremenili v studio, profesorica se je prelevila v voditeljico kviza in po prvem krogu »hitrih prstov« so tekmovalci skozi deset naraščajoče težkih jezikovnih vprašanj spoznavali bogato kulturno in jezikovno raznolikost v Evropi – med drugim, da bankomati v Vatikanu razumejo latinsko, kako je gozdar po nizozemsko (boswachter) in da jezik, ki ga govorijo Valižani, poimenujemo Cymraeg.

Dijakinje in dijaki so se lahko v popoldanskem času udeležili tudi delavnice »JEZIKANJE«, kot sklepno dejanje pa so v petek, 29. septembra, pred gledališko predstavo “Terapija” na 56. Linhartovem srečanju, spoznavali govorjeni gledališki jezik v okviru ure JEZIK NA GLEDALIŠKEM ODRU. Naštete aktivnosti so del petletnega projekta JeŠT – JEZIKI ŠTEJEJO, v katerem sodeluje tudi SGLŠ Postojna. Projekt je podprt s strani Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, cilj pa je ustvariti učna okolja, v katerih bodo predvsem otroci, učenci in dijaki usvojili raznojezično kompetenco, ki je cilj naprednih družb in številnih strateških dokumentov.

 

*poliglot – kdor zna, obvlada več jezikov