SGLŠ Postojna na festivalu Lesena ikona 2017

Lesena ikona je festival v organizaciji Zavoda Big in poteka v Mestu oblikovanja v Ljubljani. Namenjen je promociji slovenskega lesarstva, izobraževanju in proaktivnemu povezovanju deležnikov znotraj lesne verige. Ta vsestranski dogodek z mednarodno konferenco in okroglimi mizami je letos bil poimenovan Festival naprednega lesarstva.

SGLŠ Postojna je v času festivala razstavila model čebelnjaka z apiterapijo, na odru Les 180˚ pa je ravnateljica Cvetka Kernel predstavila idejno zasnovo in izvedbo apiterapevtskega objekta, ki se nahaja v parku šole.

Objekt je bil izdelan tudi kot nadomestitev prejšnjega čebelnjaka ob šoli, ob pomoči katerega so se tradicionalnega čebelarstva učili dijaki čebelarskega krožka skupaj z mentorjem.

Posebna zahteva in pozornost tako šole kot arhitekturnega biroja Svet vmes, ki je oblikoval koncept novega čebelnjaka, je bila, da so uporabljeni materiali tradicionalne slovenske rabe z upoštevanjem dediščine znanj, ki je povezana prav s pridobivanjem, obdelavo in uporabo lesa.

Konstrukcija objekta je iz masivnega lesa in lepljenih trislojnih plošč jelke z območja Kočevja, polnilo iz lesenih vlaken. Vsa konstrukcijska sestava objekta in panjev je izvedena s tesarskimi in lesarskimi vezmi.  Skodle so iz lesa pokljuške smreke, sekane v zimskem času, tradicionalno razcepljene in sušene tri mesece. Kot površinska obdelava in zaščita lesa notranjega prostora in panjev je uporabljen čebelji vosek slovenskega proizvajalca.

Pri izdelavi in montaži so skupno s učitelji in dijaki IP mizar SGLŠ Postojna sodelovali tudi lokalni dobavitelji.

Sodobna izvedba novega objekta želi biti odraz pridobljenih znanj, ki jih izvaja šola s področja gozdarstva, lesarstva in zdravstva in kot reprezentativni objekt, ki ga lahko šola trži tako v Sloveniji kot v tujini.