Zlato in srebro na tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni

Zveza društev diabetikov Slovenije je v šolskem letu 2017/2018 žq 19. zapovrstjo povabila učence osnovnih šol in dijake srednjih šol ter njihove mentorje na  tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni. Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni je potekalo na dveh nivojih:
– na šolskem v petek, 13. oktobra 2017 in
– na državnem v soboto, 18. novembra 2017, ob 10.00 uri.

V letošnjem letu je Zveza društev diabetikov Slovenije na tekmovanju dala več poudarka preprečevanju sladkorne bolezni tipa 2 z uravnoteženo in zdravo prehrano, pomenu telesne aktivnosti, zapletom na očeh in nogah ter
60 letnici ZDDS. Izboljšati želijo prehranske navade (povečati uživanje sadja in zelenjave, rib, polnozrnatih
žit in žitnih izdelkov in zmanjšati vnos trans maščob, nasičenih maščob, sladkorja, in soli) in gibalne navade mladih. S tem želijo zaustaviti in obrniti trend naraščanja telesne mase mladih v Sloveniji in vplivati na manjšo pojavnost kroničnih nenalezljivih bolezni kot je sladkorna bolezen.

Na državnem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni, ki je za naše dijake potekalo v OŠ Milojke Štrukelj v Novi Gorici, je Matic Pirih (4. z) dosegel ZLATO Lina Škerbec (2. z) pa SREBRNO PRIZNANJE

Dijakom čestitamo.

Mentorici Sabina Špringar in Helena Valenčič