S PROJEKTOM GLEDA(L)IŠČE V DRUGAČNO DOŽIVETJE GLEDALIŠKE PREDSTAVE

V SGLŠ smo se vključili v večletni projekt, znotraj katerega imajo dijaki možnost gledališče, dramsko besedilo in gledališko predstavo doživeti, razumeti in vrednotiti drugače. Povezali smo se z več gledališkimi hišami in vodjo tega projekta – Slovenskim gledališkim inštitutom SLOGI. Na šoli projekt vodita slavistki Zdenka Rudolf in Nataša Ujčič.

Dijaki 2. in 3. a so imeli posebno pripravo na ogled predstave Romeo in Julija, nastale v koprodukciji Zavoda Margarete Schwarzwald in Cankarjevega doma pod režisersko taktirko Maruše Kink. Slavistki sta predstavo izbrali tudi zaradi njene kakovosti – prejela je namreč posebno nagrado za kakovostno mladinsko predstavo – z zlato paličico.

Za nekaj ur nas je 27. 11. 2017 obiskala mag. Sandra Jenko z inštituta SLOGI. Dijaki so aktivno sodelovali v različnih tehnikah priprave sodobne gledališke predstave. Še v istem tednu so si ogledali predstavo v Cankarjevem domu – s svojo sodobno dramaturgijo, besedilom, ki se je v marsičem oddaljil od Shakespearovega teksta, in ostalimi prvinami je bila dijakom zelo blizu. Nekaj dni kasneje, 1. 12. 2017, pa se nam je pri pouku pridružila ena izmed igralk, Patrizia Jurenčič Finžgar, sicer stalna članica ansambla SNG Nova Gorica in prejemnica več nagrad, ki je dijakom pomagala pri ubeseditvi in ovrednotenju gledališkega doživetja.

V tem procesu so vsi sodelujoči pridobili posebne izkušnje, ki jih bodo lahko v prihodnje razvijali.