DRSANJE kot oblika športne vzgoje

Z dijaki in dijakinjami SGLŠ Postojna smo od decembra do začetka februarja drsali na drsališču v Postojni. Po nekaj letih izvajanja športne vzgoje v taki obliki, smo opazili velik napredek dijakov, ki drsajo tri oz. štiri leta šolanja. V prvem letniku dijaki osvojijo osnove drsanja. Kar nekaj je takih dijakov, ki se prvič srečajo z drsalkami. Slednji poskušajo predvsem izgubiti strah pred drsanjem. V drugem in tretjem letniku pa ure drsanja popestrimo z različnimi igrami in nalogami. Tako smo letos igrali hokej in izvedli kar nekaj štafetnih iger ter se tudi dodobra nasmejali. Na koncu je misel, da so bili dijaki aktivni na svežem zraku in se naučili zelo uporabnega športa, najlepša.