Praktični pouk v kliničnem okolju

Usposabljanje dijakov zdravstvene nege za poklic tehnika zdravstvene nege vključuje tudi praktični pouk. Ena izmed temeljnih vsebin na področju izobraževanja na naši šoli je pomen povezanosti med praktičnim poukom in zdravstveno nego, kar je pogoj za kakovostno izobraževanje.

Dijakinje in dijaki 4. z so svoje šolske obveznosti v razredu že opravili; do maja bodo pridobivali znanje v kliničnem okolju na praktičnem pouku in praktičnem usposabljanju pri delodajalcu. Trenutno je na praksi v bolnišnici v Šempetru 1. skupina dijakov. Tako zaposleni v bolnišnici kot tudi naša učitelja, ki sta z njimi, pravijo, da so izredno pridni in samostojni.