Strokovna ekskurzija v psihiatrično bolnišnico Begunje

Dijaki 3. z so imeli v četrtek, 15. 3. 2018, organizirano celodnevno strokovno ekskurzijo v okviru predmeta ‘duševno zdravje’. Ekskurzijo je organizirala profesorica predmeta Helena Valenčič, dijake sta spremljali še razredničarka Petra Andrejašič in Alenka Melink. Dijaki so bili najprej deležni odličnih predavanj strokovnjakov s področja psihiatrične zdravstvene nege v psihiatrični bolnišnici (v nadaljevanju PB) Begunje. Po ogledu bolnišnice so pot nadaljevali v muzej talcev 2. svetovne vojne ter si ogledali park bolnišnice, v katerem se nahaja Plečnikova kapelica. Pot so nadaljevali do gradu Kamen in v galerijo Avsenik, kjer so si poleg muzeja/galerije dijaki ogledali tudi dvorano, kjer snemajo oddajo Slovenski pozdrav.
Helena Valenčič