Gozdovi za trajnostna mest – mednarodni dan gozdov

21. marec je mednarodni dan gozdov. Letošnja tema je posvečena mestnim in primestnim gozdovom in nosi naslov Gozdovi za trajnostna mesta. V Sloveniji je osrednja prireditev ob dnevu gozdov potekala v Deželi kozolcev v Šentrupertu na Dolenjskem.

Prireditve v Šentrupertu so se udeležili tudi dijaki SGLŠ Postojna z učiteljem Leonom Kernelom in predstavili domače drevesne vrste (v naši državi imamo kar 71 različnih avtohtonih drevesnih vrst). Obiskovalcem prireditve so bila ne voljo različne razstave in delavnice na teme: turizem v gozdnem prostoru, nega gozda, razstava lesenih »skled«, izdelanih ročno iz 40 drevesnih vrst, predstavitev e – izobraževanja: teorija in praksa sonaravnega gospodarjenja z gozdovi (Projekt CIA2SFM – Erasmus +) idr.

Organizatorji prireditve so bili Zavod za gozdove Slovenije, Občina Šentrupert in Dežela kozolcev.