Razstava izdelkov zaključnega izpita in izdelkov obnove in restavriranja dijakov IP mizar

Ob zaključku šolanja dijaki IP mizar za zaključni izpit samostojno izdelajo idejni izdelek.

Po potrditvi idejnega osnutka izdelka dijaki izdelajo konstrukcijsko in tehnološko dokumentacijo, ovrednotijo stroške in izdelajo predkalkulacijo. Po izdelavi dokumentacije izdelek samostojno izdelajo.

Po končanem zagovoru in izvedbi zaključnega izpita dijaki svoje izdelke odpeljejo domov in ostanejo trajen spomin na leta šolanja za poklic mizarja na SGLŠ Postojna.

V času šolanja se dijaki spoznajo in nauče tudi postopkov obnove in restavriranja lesenih predmetov in izdelkov. Dijaki lahko izdelke prinesejo od doma, v času pouka, pa jih zaščitijo in obnove. Tako se seznanijo z vrednotenjem kulturne dediščine, zapisujejo postopke obnove in končno ovrednotijo stroške materiala in dela obnove ali restavriranja v ustrezno dokumentacijo.

Po koncu obnove predmete ali izdelke odneso v hrambo ali uporabo domov.

Razstava izdelkov zaključnega izpita in izdelkov obnove in restavriranja dijakov IP mizar je na ogled v dijaškem domu Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna do 21. 6. 2018.

Vabljeni na predstavitev in ogled.

Zorislava Makoter