VEČJEZIČNOST – JEZIKI ŠTEJEJO!

V okviru projekta JeŠT (Jeziki štejejo!) je v četrtek, 30. avgusta, na naši šoli potekalo usposabljanje z naslovom Skozi opravljeno delo tvegamo pogled v prihodnost, ki je bilo namenjeno vsem v projekt vključenim učiteljem in projektnim partnerjem. Glavni namen srečanja je bila izmenjava izkušenj z različnimi oblikami pedagoške prakse, seveda s področja sobivanja jezikov v šolskem okolju in širše.
Po uvodnem nagovoru vodje projekta, izr. prof. dr. Karmen Pižorn s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, je izr. prof. dr. Alja Lipavic Oštir s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru predstavila izsledke raziskave na temo Pedagoške prakse kot zbirnik izkušenj. Zatem pa so posamezni učitelji predstavili svoje delo v razredu, med njimi tudi naš učitelj gozdarstva, Gregor Češarek, ki je poudaril pomen znanja tujega jezika, predvsem angleščine in nemščine, pri strokovno-teoretičnih predmetih, na tekmovanjih ter mednarodnih izmenjavah dijakov.
Predstavitvam je sledil pogovor o prednostih in šibkih točkah različnih oblik pedagoških praks in razmišljanje o delu v prihodnje.