Jeziki na SGLŠ Postojna 2018

V okviru projekta Jeziki štejejo smo na naši šoli izvedli raziskavo. Anketni vprašalnik je izpolnilo 145 dijakov iz 1. in  2. letnika srednjih poklicnih izobraževalnih programov ter 1., 2. in 3. letnika srednjih strokovnih izobraževalnih programov.

Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da je jezikovna raba na šoli zelo pestra, kar 23-odstotnem deležu anketiranih dijakov slovenščina ni materni oz. prvi jezik, 9 % je zapisalo, da je njihov materni jezik bošnjaški, 4 % srbski, nekaj manj je dijakov, za katere je materni jezik makedonščina in hrvaščina. Poleg teh je po 1 dijak kot materni jezik navedel italijanski, ruski,  srbski in hrvaški, albanski, ashanti fanti, angleški in ganski.

Pričakovano se veliko dijakov doma in s prijatelji, v zasebnem krogu, pogovarja v več jezikih, poleg slovenščine (vsi dijaki) uporabljajo še angleščino (12 dijakov), hrvaščino (5 dijakov), italijanščino (2 dijaka), srbščino (6 dijakov), bošnjaški jezik (10 dijakov), makedonščino (2 dijaka), madžarščino (1 dijak), albanščino (2 dijaka).

Zapisali so, da bi se radi učili tujih jezikov – le 6 % dijakov se ne bi učilo nobenega tujega jezika –, njihova izbira pa je zelo pestra: 28 % dijakov bi se učilo angleščine, 23 % španščine, 19 % nemščine in prav toliko italijanščine, 13 % francoščine. Poleg teh pa bi se 7 dijakov učilo turško, 3 kitajsko, 3 arabsko in 6 hrvaški jezik.

Hkrati pa je iz ankete razvidno, da si v velikem  deležu ne želijo učenja dodatnih tujih jezikov v šoli – kar 29 % vprašanih  tega ne želi, medtem ko je bilo 31 % dijakov za šolsko učenje tujih jezikov.

82 % vprašanih je poudarilo, da je znanje jezikov pomembno, da jezikovne veščine vedno pridejo prav in da je slovenščina enakovredna ostalim jezikom. Nikogar ni bilo, da bi pri vprašanju, ali je znanje jezika pomembno, obkrožil trditev Ne.

Po mnenju dijakov je angleščina svetovni jezik, jezik prihodnosti – 82 % ali 119 dijakov ga je izbralo. Poleg njega so pogosteje navajali še kitajski jezik (8 %), nemški jezik (4 %) in ruski jezik (4 %).