SGLŠ – šola ambasadorka Evropskega parlamenta

Srednja gozdarska in lesarska šola se je v letošnjem šolskem letu priključila k projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta – EPAS. Program projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta predstavlja ozaveščanje o Evropski uniji. Projekt vodi in koordinira Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Ljubljani, projekt je namenjen srednjim in poklicnim šolam v Sloveniji.
Vsebine in aktivnosti programa so namenjene dvigovanju zavedanja mladih o Evropi in evropski demokraciji, pridobivanju znanj o Evropski uniji in Evropskem parlamentu ter usposabljanju za aktivno državljanstvo.

Šola izvaja naslednje aktivnosti v okviru projekta EPAS:
· Šola pripravi in izvaja izobraževalne dejavnosti za ozaveščanje dijakov o evropski parlamentarni demokraciji in političnem odločanju. Dijaki pridobijo znanja in kompetence za oblikovanje aktivnega in odgovornega evropskega državljanstva. Učitelji z dijaki pri pouku predelajo učna gradiva posameznih modulov o EU.
· Šola vzpostavi informacijsko kotiček o Evropskem parlamentu in Evropski uniji.
· Šola sodeluje na dogodkih, ki potekajo v obliki razprav z evropskimi poslanci in drugimi gosti o različnih tematikah Evropske unije, ki jih pripravlja Informacijska pisarna, in drugi kot so; Inštitut za politični menedžment (IPM) v sodelovanju z Evropskim parlamentom, Urad evropskega poslanca Lojzeta Peterleta in Europe Direct Koper-Capodistria
· Šola pripravi slavnostni dogodek ob dnevu Evrope (9. maj) in v okviru obeleževanja dogodka izvede raznovrstne vsebine.

Vir: https://www.europarl.europa.eu/slovenia/sl/za-mlade

Koordinatorka Martina Klemenc, prof. zg. in soc.

Avtorica plakata: Leja Stražišar