Sodelovanje na konferenci SkillMe 2019

Emanuel Kobal in Rok Vičič dijaka 2. in 3. letnika IP mizar sta se s učiteljico Zorislavo Makoter dne 14.3.2019 udeležila mednarodne konference SkillMe 2019 v Kopru.

Namen konference je bil predstavitev povezovanja podjetij, zbornic s srednjimi strokovnimi šolami večih držav.

Predstavniki gospodarstva, državne in lokalne politike in ok. 100 učiteljev so na simpoziju delili dobre prakse povezovanja izobraževalnih ustanov in procesov z gospodarstvom.

Sodelovalo je tudi več kot 150 dijakov tehniških šol iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Madžarske, Avstrije, Italije in Slovenije in delilo izkušnje in znanja iz mehatronike, strojništva, lesarstva in avtomehanike. Ti so v času simpozija bili razdeljeni v mešane skupine, ki so reševale naloge.

Ob koncu so dijaki posameznih skupin v angleškem jeziku predstavili svoje delo. V skupini dijakov lesarstva je najboljšo predstavitev imel prav Emanuel.

V naslednjem letu bo konferenca potekala v Slavonskem brodu.

Zorislava Makoter