Strokovna ekskurzija v Celje

 

Dijaki prvih letnikov, srednjega strokovnega izobraževanja, so bili dne, 27. 3. 2019 na celodnevni strokovni ekskurziji v Celju. Na ekskurziji so v živo ponovili teme; ki so bile del izobraževanja pri predmetih zgodovine in geografije. Na poti so se seznanili z geografskimi značilnostmi Ljubljanske kotline in v Celju z značilnostmi Celjske kotline. Ogledali so si muzejsko postavitev Celjskih grofov in spoznali so meščansko življenje v 20. letih prejšnjega stoletja. V poznih popoldanskih urah smo se vrnili nazaj v Postojno. Od učitelj so sodelovali; Tamara Fatur, Kristjan Gorup in Martina Klemenc

Pripravila in foto: Martina Klemenc