Naj prostovoljki 2018

Naziv naj prostovoljec 2018 sta na Brdu pri Kranju prejeli Hana Šalamon in Petra Buletinac. Čestitamo za dober zgled vsem ostalim in zelo pomembno delo, ki sta ga opravili v družbi.

“Ena od velikih skrivnosti življenja je, da je zares kaj vredno le tisto, kar naredimo za druge.”(Lewis Carroll)

Prostovoljstvo je lahko čisto preprosto delo, ki ga lahko opravlja vsak. Lahko je usmerjeno v družbo nasploh, v okolje, lahko gre za posamezne skupine (mlade, študente, otroke, starejše, bolnike) ali posameznike. Načeloma gre za delo oziroma za dejavnost, ki se lahko dotika vseh področij našega življenja. Lahko je pomoč posameznikom, lahko je zavzemanje za izboljšanje položaja določenih skupin, delovanje za ohranjanje okolja. Lahko je čisto preprosto delo, ki ga lahko opravlja vsak, ali pa visoko strokovno delo. Kot je pojasnila Jarčeva, je »prostovoljstvo še posebej pomembno v časih, kot smo jim priča danes, ko je vse več ljudi odrinjenih na rob družbe in ko so spremembe v družbi mogoče bolj potrebne, kot pred nekaj leti.«

V Sloveniji je prostovoljstvo zelo razširjeno, imamo veliko raznih društev, kjer je prostovoljstvo bistveno za njihov obstoj, javne institucije (šole, razni zavodi, centri za socialno delo ipd.) pa so pogosto organizatorji prostovoljskega dela. Na SGLŠ Postojna zelo uspešno vodi prostovoljce prof. Anica Emili Podboj.