Otvoritev ArtCaffe Postojna – prostor za druženje

Včeraj smo odprli ArtCaffe Postojna – prostor za srečanja, druženja in ustvarjanje ob različnih dogodkih in delavnicah, ki ga soustvarjajo mladoletniki brez spremstva, ki prebivajo v Postojni. Odprtja, ki je potekalo včeraj, 25. 7., v avli dijaškega doma SGLŠ Postojna so se med drugimi udeležili tudi župan Občine Postojna Igor Marentič, ravnateljica SGLŠ Cvetka Kernel in Barbara Černič Mali vodja projekta PlurAlps Slovenija. Na dogodek so prišli tudipredstavniki organizacij, ki vključujejo mladoletnike na izobraževalnem področju v Postojni, prebivalci Postojne in drugi obiskovalci, mladoletniki brez spremstva pa so aktivno pomagali pri izvedbi dogodka, pogostitvi, ter izdelali transparenta ArtCaffe Postojna.

V ArtCaffe Postojna se boste lahko v poletnem času osvežili s pijačo, si privoščili kavo, prebrali knjigo, revijo na prostem ter poskusili izbrane mednarodne prigrizke. Prav tu pa se bodo do 17. 9. vrstili tudi likovne, glasbene, plesne delavnice, predvajanja dokumentarnih in igranih filmov, učne urice tujih jezikov, likovna razstava ter fotografska razstava natečaja »Postojna skozi moje oči«. Spremljevalna dejavnosti ArtCaffe-ja bo tudi Knjižnica pod drevesi, kjer boste lahko v parku pred SGLŠ ustavili čas z zanimivo knjigo.

In še najpomembneje – dogodke aktivno so-ustvarjajo mladoletniki brez spremstva, ki prebivajo v SGLŠ. V ArtCaffe-ju vas bodo lahko pogostili, vam postregli, predstavili svoje talente, ter vas tudi naučili nekaj osnov svojega maternega jezika.

Na ta način ArtCaffe spodbuja srečevanje in medsebojno učenje vseh prebivalcev Postojne, tako tistih, ki tu živijo že celo življenje, kot tistih, ki so se skupnosti pridružili pred kratkim in so v procesu ustvarjanja novega življenja. Spodbuja tudi konkretno pridobivanje veščin mladoletnikov brez spremstva za vstop na trg dela, saj bodo v sklopu programa preko študentskega dela nudilo delo nekaj njih, bogatitev obiskovalcev z medkulturnim stikom, ter ustvarjanje vključujoče družbe.

Aktivnosti ArtCaffe so organizirane v sklopu projekta PlurAlps – Priseljevanje, kulturna raznolikost in pluralizem kot priložnost za območje Alp.

Območje Alp Priseljevanje, kulturna raznolikost in pluralizem kot priložnosti za območje Alp  se poleg izzivov, ki jih povzroča staranje prebivalstva, sooča tudi z novimi modeli priseljevanja. Z naraščujočo kulturno raznolikostjo in pluralizmom, se odpirajo tudi nove priložnosti za družbene inovacije in razvoj. Namen projekta PlurAlps je razvijati in spodbujati kuturo, ki je naklonjena sprejemu priseljencev, ter izboljšati znanje in osveščenost o vključevanju vseh priseljencev v alpskih območjih. PlurAlps je transnacionalen projekt, ki ga sofinancira program za območje Alp. Vse skupaj ne bi bilo mogoče brez projekta PlurAlps v okviru katerega bo vse potekalo. Gre za mednarodni projekt, v katerega je vključena tudi Slovenija – nosilec projekta v Sloveniji je Urbanistični inštitut Slovenije. Projekt se izvaja v treh občinah, ki se soočajo s tematiko priseljenstva, na Jesenicah, v Kamniku in v Postojni.Namen projekta je vključevanje priseljencev v lokalno skupnost, hkrati pa oblikovati lokalno skupnost, ki bo naklonjena k sprejemanju priseljencev.

Avtorici :

Tina Zorman, koordinatorica Projekta nastantve MBS, SGLŠ Postojna

Hana Alhadi, koordinatorica aktivnosti ArtCaffe Postojna, SGLŠ Postojna