Notranjski muzej Postojna, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna ter organizacijski odbor Čar lesa vas vljudno vabimo na odprtje razstave “ČAR LESA”.

 

Odprtje bo potekalo v torek, 20. avgusta 2019, ob 18. uri v Notranjskem muzeju Postojna.

NAMEN ČARA LESA

Glavni namen prireditve Čar lesa je, da ljudje ponovno spoznajo vse prednosti rabe lesa. S prireditvami Čar lesa želimo predstaviti različne možnosti uporabe lesa in v ljudeh vzbuditi pozitiven odnos ter interes do te naravne dobrine. Preko medijev želimo informirati širšo javnost, da leseni izdelki pripomorejo k blažitvi podnebnih sprememb.

Da bi te cilje dosegli, bi morali našo industrijo preusmeriti v proizvodnjo lesnih izdelkov z najvišjo dodano vrednostjo. Vendar predelava lesa (industrija) brez potrošnje ne bo zaživela. Zato moramo čim bolj osveščati potrošnike, da se bodo zavestno odločali za izdelke ter objekte iz lesa (promocija rabe lesa). Povpraševanje po lesnih izdelkih bo pospešilo tudi proizvodnjo, ki bo slonela na naši edini razpoložljivi surovini – lesu. Za zdravje in počutje je najboljše bivalno okolje iz lesa. V času gospodarske krize in energetskih težav ima preusmeritev na sonaravne materiale še poseben pomen.

Predelava lesa ter uporaba lesnih izdelkov je za znižanje emisije toplogrednih plinov bistvena in lahko v največji možni meri prispeva k normalizaciji podnebja. Za prihodnost in obstanek človeštva bo les nedvomno odločilen, pa ne le kot energent, ampak predvsem kot gradivo za objekte in izdelke (v gradbeništvu se porabi od 40 % do 50 % vse energije). Drevesa namreč tekom rasti iz zraka absorbirajo ogljikov dioksid (fotosinteza), ki je nato v obdobju uporabe še nadalje uskladiščen v lesnem izdelku. Po drugi strani pa je proizvodnja izdelkov iz lesa energetsko nepotratna in prispeva k manjši porabi energije. Mlajše generacije in družba nasploh se tega dejstva vse premalo zavedamo.

V naslednjem desetletju bi morali v Sloveniji, glede na naravne danosti, povečati letno porabo izdelkov iz lesa na prebivalca na vsaj en kubični meter (trenutna raba je pod 0,26 m3/prebivalca). V Avstriji so si zadali cilj, da do leta 2020 dosežejo porabo na prebivalca 1,2 m3, pa čeprav imajo manj razpoložljive lesne surovine na prebivalca kot v Sloveniji.

 

V Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna letos praznujemo 25 let, odkar so lesarski programi del naše šole.

S svojim delovanjem in izobraževanjem želimo, da je pomen obdelave lesa, izdelava lesenih izdelkov in vseh, ki se s tem ukvarjajo v našem lokalnem okolju, bolj opažen.

Tudi zato skupaj z organizatorji razstave Čar lesa 2019 in Notranjskim muzejem Krasa iz Postojne predstavljamo razstavo Čar lesa tudi v Postojni.

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna že od začetka delovanja prireditev Čar lesa sodeluje s izbranimi unikatnimi izdelki.

Veseli pa nas, da so bili v letošnjem letu v večinskem deležu izbrani izdelki posameznikov oz. podjetij razstave Čar lesa prav iz našega okolja. S predstavitvijo razstave in njihovih izdelkov jih organizatorji želimo spodbuditi za nadalnje ustvarjanje.

Tako boste na razstavi videli izdelke Bojana Štefančiča – Past za polhe, Mateje Premrl, Sestavljanka Martin Krpan, Matije Rebca, Adrimales s.p., 3D rezalna deska, Klubska miza, Janez Rutar s.p., D.p. Lenja, Lesena kravata, družabna igra Tri v vrsto, Marko Kirn Venc, d.o.o., Leseni umivalnik Retro1, Žaži, Martina Vrh s.p., Unikatna posoda in izdelek našega dijaka Kristiana Zgonca, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Jedilna miza.

Ob razstavi Čar lesa v Notranjskem muzeju Krasa vam predstavljamo tudi drevesne vrste in lesove Notranjsko kraške regije in Krasa.

Vabljeni na ogled in raziskovanje.

 

 

 

Več na: www.carlesa.si