Festival znanosti 2019

Dijaki prvih ter nekateri oddelki drugih in tretjih letnikov so se v sredo, 25., in četrtek, 26. 9. 2019, udeležili Festivala znanosti 2019, ki ga organizira Slovenska znanstvena fundacija. Geslo letošnjega festivala je Ko znanost postane moja strast, posvečen pa je spominu na življenje in delovanje treh velikih slovenskih osebnosti, ki so se uveljavile v svetu: vizionarju vesoljskih poletov in bivanja v vesolju – Hermanu Potočniku Noordungu (1892-1929); zdravniku in kemiku Nobelovemu nagrajencu, Frideriku Preglu (1869-1930) ter misijonarju in raziskovalcu v Afriki, Ignaciju Knobleharju (1819-1858).

Festival je vsebinsko izredno bogat, povezan med drugim z razvojem astronomije in astronavtike ter s prikazom odzivanja raziskovalcev na izzive podnebnih sprememb in odzivanja zlasti mladih na izzive, ki jih prinašajo znanstvena odkritja in spoznanja. Slovenski raziskovalci so pripravili tudi zanimive teme s področja bioloških znanosti in prava ter klasičnih jezikov ter prvič tudi s področja sociologije.

SGLŠ-jevci smo si ogledali sejem eksperimentov, nato pa poslušali predavanja o različnih temah: Vpetost znanosti v zmanjševanje družbene neenakosti, Pomembna odkritja v medicini in farmaciji, Izzivi za uporabo lesa v 21. stoletju, Podnebne spremembe: pomen predelave in rabe lesa za človeka in okolje, Mikrobni črno-beli cvet Grenlandije ter bili deležni Urice kemijskih poskusov za radovedne in vedoželjne in ostalih poskusov.