Evropski dan jezikov 2019

Nelson Mandela je nekoč zapisal: »Če govoriš z nekom v jeziku, ki ga razume, ostaneš v njegovih mislih. Če govoriš z njim v njegovem lastnem jeziku, mu sežeš do srca.« V SGLŠ Postojna se zavedamo, da znanje tujih jezikov bogati posameznika, zato podpiramo večjezičnost in medkulturno razumevanje. V tem duhu vsako leto obeležimo tudi evropski dan jezikov; dan, ko praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujamo učenje jezikov. Na pobudo Sveta Evrope v Strasbourgu od 2001 dalje ga vsako leto praznujemo 26. septembra.

Tudi letos smo ga v Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna obeležili s številnimi aktivnostmi, ki so potekale cel teden: dijaki so pri pouku slovenščine pripravili plakate na teme ‘ od kod prihajajo jeziki’, ‘kako se jezik razvija’, ‘znakovni jeziki’ itn., le-ti pa krasijo avlo šole; drugi so pri pouku tujega jezika izdelali sliko jezika, se seznanili z jezikovnimi izzivi in prepoznavali tuje jezike v različnih govornih situacijah – rezultat ene od njih je izobešen v avli dijaškega doma; tretji pa so bili deležni Lova na jezike (Language Hunt) – zabavne in (inter)aktivne jezikovne igre, ki je potekala v parku SGLŠ, v kateri so morali dijaki z osnovami orientacije, iznajdljivostjo, uporabo IKT in izkazanim jezikovnim znanjem na zunanjih šolskih površinah poiskati skrite jezikovne naloge, jih pravilno rešiti in v določenem času prinesti na cilj.

Namen in cilj vseh aktivnosti je bil približati raznoliko jezikovno in kulturno pestrost Evrope in spodbujati vseživljenjsko učenje jezikov v šoli in izven nje. Še posebej smo opozorili na manj razširjene jezike in pomen varovanja le-teh. Dijakom smo želeli predati sporočilo, da znanje jezikov odpira vrata v študijsko in poklicno mobilnost, širi obzorja in ruši kulturne stereotipe.

Mentorice: Petra Andrejašič, Tadeja Premrov, Zdenka Rudolf, Nataša Ujčič, Petra Zalar Premrl