Zahvala za sodelovanje na Bogatajevih dnevih 2019

Anže Srebovt, mag. inž. ok. grad. in predstavniki izpostave URSZR Postojna so se v imenu generalnega direktorja URSZR in župana občine Postojna zahvalili SGLŠ Postojna, profesorici Anici Emili Podboj in vsem prostovoljcem za vsa izvedena dela in korektno sodelovanje pri pripravi in izvedbi Bogatajevih dni zaščite in reševanja ter vaji Postojna 2019.