JABOLKO KAKOVOSTI 2019 V ROKE SGLŠ

SGLŠ Postojna je prejela nagrado jabolko kakovosti 2019 – nagrado za najboljšo zgodbo o uspehu v programu Erasmus+ za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja. Nacionalna nagrada, ki jo podeljuje CMEPIUS, že 15 let predstavlja najpomembnejše priznanje nosilcem projektov v okviru programa Erasmus+. Jabolko kot simbol zdravega življenja namreč skriva v sebi moč spoznanja, odkrivanja novega sveta in védenja. Zato je kot simbol napredka jabolko pravo ime za vse tiste projekte, ki s svojo inovativnostjo, ustvarjalnostjo in kakovostjo prispevajo k izboljšanju slovenskega izobraževanja in usposabljanja.

Takole so zapisali o nas v opisu nagrade:

SGLŠ Postojna se še kako dobro zaveda, da je izobraževanje o gozdarstvu zelo pomemben temelj za ohranjanje enega največjih slovenskih naravnih zakladov. Gozd je namreč v Sloveniji simbol prepoznavnosti države, saj pokriva 58,2 odstotka njene površine. S stalno skrbjo za profesionalni razvoj učiteljev vplivajo na strokovno usposobljenost prihodnjih generacij. Tekom mobilnosti v tujini so učitelji SGLŠ Postojna nadgradili svoje znanje in kompetence s področja spravila lesa. Nova znanja in spretnosti so prenesli neposredno v svojo redno prakso, saj so v okvir odprtega kurikula uvedli nov modul žičničarstvo, poleg tega pa so prenovili postopek priznavanja NPK žičničar. V tujini pridobljeno znanje so s tem integrirali v lastno delovno prakso z namenom usposobiti dijake in odrasle za relativno specifičen poklic gozdarski žičničar. S tem so aktivnosti programa Erasmus+ doprinesle k dvigu kakovosti sistema poklicnega in strokovnega usposabljanja, pogodbenik oz. udeleženci pa so zagotovili trajnost rezultatov projekta Erasmus+ in premaknili kamen v mozaiku ohranjanja in skrbi za gozdove.

Nagrada je potrditev za dobro delo mednarodnih koordinatoric Tadeje Premrov, prof. in Tine Šorc, prof., ki lahko iz ‘mednarodnih semen’, ki jih je posejala upokojena sodelavka Eva Čeč, danes obirata sadove.

Hvala Cmepiusu, ker je v nas prepoznal ustvarjalnost in odličnost.