Prenova celostne grafične podobe in nova spletna stran

SGLŠ Postojna je 3. februarja 2020 v medmrežje lansirala novo spletno stran, ki je del nove celostne grafične podobe.

V SGLŠ Postojna je bila zadnjih nekaj let prisotna pobuda o prenovi identitete in poenotenju sporočanja na nivoju vseh zaposlenih v šoli. Logotip, ki ga je šola uporabljala, je bil – tudi zaradi vpeljave zdravstvenih programov pred desetletjem – zastarel, oziroma ni več sporočal vseh vsebin, ki so združene pod našo streho. Želeli smo si, da nova celostna grafična podoba pripomore k identifikaciji rednih in izrednih dijakinj in dijakov, zaposlenih v SGLŠ Postojna in da izboljša našo prepoznavnost tako v domačem kot tudi v mednarodnem okolju.

Za prenovo je bilo izbrano podjetje Buche iz Postojne. V SGLŠ Postojna je bila oblikovana ožja in razširjena ekipa, ki sta skupaj z zaposlenima v podjetju Buche oblikovala vrednote, osnovne prioritete naše šole. Vrednote SGLŠ Postojna so nekakšen globlji notranji kompas, ki usmerja ravnanja in vedenja šole, zaposlenih ter dijakinj in dijakov ter utrjuje pojmovanje tega, kar je pomembno. Po širokem naboru smo se strinjali, da so vrednote SGLŠ Postojna: multidisciplinarnost, strokovnost, inovativnost, drugačnost, prilagodljivost, osebni pristop, enotnost, tradicija in sodobnost, profesionalizem, vpliv na razvoj tehnologije in odprtost za novosti.

Celostna grafična podoba SGLŠ Postojna temelji na časovnici: Zrasli iz semen preteklosti – skrbimo za plodove prihodnosti.

SGLŠ je šola s 70-letno tradicijo. Na svoje korenine smo ponosni in iz stebra, na katerem je zgrajena šola, črpamo v sedanjosti. Preteklost je postavila trdne temelje za sedanjost. V sedanjosti pritisnemo ‘pavzo’; si vzamemo čas za dijaka, sodelavca ali poslovnega partnerja. V sedanjosti se lahko ustavimo in razmislimo o napredku. Z osebnim pristopom, strokovnostjo in znanji, ki jih predajamo dijakinjam in dijakom, jih opremljamo za življenje; stremimo k razvoju, smo odprti za novosti, ki vplivajo na prihodnost.

Za barvo je bila izbrana rumena, saj je pozitivna, svetla barva in barva sonca. Tako kot sonce pokriva široko območje, tudi SGLŠ Postojna deluje multidisciplinarno – z izobraževalnimi programi, aktivnostmi in projekti. Rumena barva je topla in dostopna; takšni so tudi odnosi, za katere se trudimo. Logotip izgleda igriv, moderen, strokoven, odprt.

Odločili smo se, da še naprej delujemo v smernicah trajnostnega razvoja, zato bomo uporabljali le recikliran papir, vse tiskovine pa bodo v formatih z najmanj odpadnega papirja. Za pisavo je bila izbrana jasna in neserifna Arial, ki jo v naslovih dopolnjuje Oswald, saj se zavedamo pomena čitljivosti tudi za posameznike z oslabljeno sposobnostjo branja in razumevanja informacij, kot so denimo osebe z disleksijo.