Izobraževalni obisk na delovnem mestu iz metode CLIL

Učiteljici angleščine in zdravstva Tadeja Premrov in Sabina Špringar sta bili med 24. in 28. februarjem 2020 na izobraževalnem obisku na delovnem mestu (t.i. job shadowing) v Srednji šoli v Nitri na Slovaškem. Učiteljici sta na slovaški srednji šoli pri urah strokovnih predmetov in angleščine opazovali izvedbo novejše metode poučevanja CLIL metode (Content and Language Integrated Learning). Izobraževalni obisk je del projekta Erasmus+.

Z metodo CLIL poučevanje predmeta poteka v povezavi s tujim jezikom: ko se predmeti ali deli predmetov poučujejo v tujem jeziku z dvojno usmerjenimi cilji, in sicer gre za učenje učnih vsebin in hkratno učenje tujega jezika. Zadnja leta namreč v šoli opažamo, da se vloga tujega jezika znotraj šole spreminja; tuji jezik postaja povezovalni člen med posameznimi strokovno specifičnimi predmeti in določene spremembe, kot je npr. več medpredmetnega povezovanja, je izziv za sodobno šolo.

Učiteljici bosta opaženo in usvojeno nadgradili z izobraževanji v domovini in v novem šolskem letu začeli s poučevanjem tudi po metodi CLIL.