Izpiti

Poklicna matura

Predmeti poklicne mature

SSI – gozdarski tehnik

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz gozdarstva
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

PTI – lesarski tehnik (samo za izredno vpisane)

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz lesarstva
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
 • izdelek in zagovor

SSI – zdravstvena nega

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
 • storitev in zagovor

Koledar poklicne mature

Koledar poklicne mature RIC

 

Zaključni izpit

Predmeti zaključnega izpita

SPI – gozdar:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

SPI – mizar:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • izdelek in zagovor

SPI – bolničar – negovalec:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • storitev z zagovorom

Koledar zaključnega izpita:

Koledar zaključnega izpita RIC

Popravni izpiti

Roki popravnih, diferencialnih in predmetnih izpitov

Izpitni roki bodo določeni v skladu s šolskim koledarjem.