Knjižnica

Knjižničarka: Krista Gorup
T: +386 (0)5 850 10 26
E: krista.gorup@guest.arnes.si

Za učenje potrebujemo učbenike, priročnike in strokovno literaturo. Poleg vsega naštetega knjižničarka poskrbi tudi za učbeniški sklad, v katerem imamo več kot 3000 učbenikov. Dijake in druge uporabnike knjižničarka navaja na samostojno uporabo knjižnega gradiva ter sodeluje z učitelji pri bibliopedagoških urah, pri urah knjižnične vzgoje in pri obveznih izbirnih vsebinah.

Delovni čas

PONEDELJEK 7:00–14:00
TOREK ZAPRTO
SREDA 7:00–14:00
ČETRTEK 7:00–10:00
PETEK 7.00–13.30
malica 11:30–12:00

Članstvo in izposoja

Ob vpisu v šolo postanejo vsi vpisani dijaki člani šolske knjižnice. Članarine ni.

Izposoja je možna tudi brez izkaznice, vendar samo dijakom, ki so redno vpisani v šolo in odraslim, ki se izobražujejo v okviru izobraževanja odraslih. Izposoja za zunanje člane je možna, vendar le z izkaznico in plačano vpisnino 4 EUR. Dijakom je knjižnično gradivo dostopno brezplačno.

Učbeniški sklad

Učbeniški sklad je namenjen redno vpisanim dijakom oziroma udeležencem izobraževanja odraslih v okviru šole.

Uporabniki si lahko za posamezni letnik izposodijo le celoten komplet učbenikov.

Dijaki oziroma njihovi starši se s podpisano naročilnico obvežejo, da bodo sposojevalnino, ki znaša tretjino nabavne cene za posamezni učbenik, poravnali v roku, ki ga bo določila šola.

Uporabniki so dolžni spoštovati vse roke v zvezi z naročilom učbenikov, ki jih vsako leto sproti določi Ministrstvo za šolstvo znanost in šport.

Uporabnik je dolžan ob koncu šolskega leta vrniti nepoškodovane učbenike. V primeru poškodbe, uničenja ali izgube učbenika se mu zaračuna odškodnina po veljavnem ceniku.

Vsa ostala določila so zapisana v Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov, ki ga je izdalo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.

2019-2020-UČBENIŠKI SKLAD

2-4.letnik-NAROČILNICA ZA UČB.SKLAD 2019-2020