Šolski zvonec

Pouk poteka v štirih stavbah:

 

  • v šoli je devet učilnic, označenih s številkami od 1 do 9,
  • v strojni postaji so štiri učilnice (od 11 do 14), in ročne delavnice za področje lesarstva in gozdarstva,
  • v dijaškem domu so štiri večje in pet manjših učilnic (od 15 do 23),
  • v Šolskem centru Postojna je lesarska strojna delavnica.

Organizacija pouka

Pouk poteka samo dopoldne v času od 7.30 do 13.40. Dijaki programa gozdar in gozdarski tehnik imajo ob petkih samo 4 šolske ure.

1. ura 7.30–8.15
2. ura 8.20–9.05
odmor (1. skupina)       9.05–9.35
3. ura 9.55–10.25
3. ura 9.10–9.55
odmor (2. skupina)            9.55–10.25
4. ura 10.25–11.10
5. ura 11.15–12.00
6. ura 12.05–12.50
7. ura 12.55–13.40