Pravilniki

Zakoni na področju srednješolskega izobraževanja:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) Odpri

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju Odpri

Zakon o šolski prehrani Odpri

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami Odpri

Zakon o maturi Odpri

Pravilniki na področju srednješolskega izobraževanja:

Pravilnik o vpisu v srednje šole Odpri

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah Odpri

Pravilnik o ocenjevanju znanja Odpri

Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli Odpri

Pravilnik o štipendiranju Odpri

Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode Odpri

Pravilnik o poklicni maturi Odpri

Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami Odpri

Pravilnik o zaključnem izpitu Odpri

Pravilnik o bivanju v dijaških domovih Odpri

Pravilnik o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju Odpri

Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja Odpri

Interni pravilniki v SGLŠ Postojna:

Šolska pravila – šolski red Odpri

Šolska pravila ocenjevanja znanja

Pravila bivanja v dijaškem domu

Pravila šolske prehrane – šolska malica Odpri

Urejenost dijakov na SGLŠ Odpri

Evidenčna naročila:

Seznam evidenčnih naročil Odpri

Tabela evidenčna naročila Odpri