Status in prilagoditve

Šola v skladu s Pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli  prilagodi šolske obveznosti dijaku:

 • ki se vzporedno izobražuje,
 • s posebnimi potrebami, skladno z odločbo o usmeritvi,
 • zaradi daljših ali pogostih odsotnostih iz zdravstvenih razlogov.

V skladu z istim pravilnikom lahko šola prilagodi šolske obveznosti:

 • nadarjenemu dijaku,
 • dijaku perspektivnemu športniku,
 • dijaku vrhunskemu športniku,
 • dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave,
 • dijaku v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti,
 • dijaku, ki prihaja iz tuje države,
 • v drugih utemeljenih primerih,
 • dijaku s posebnimi potrebami, poleg prilagoditev, določenih z odločbo o usmeritvi.
PRILAGODITEV DOKAZILA, KI JIH JE POTREBNO PRILOŽITI VLOGI
dijaka, ki se vzporedno izobražuje potrdilo o vpisu v vzporedno srednjo šolo
dijaka, ki je daljše obdobje in pogosto odsoten iz zdravstvenih razlogov zdravniška dokazila
dijaka perspektivnega športnika potrdilo OKS – Združenja športnih zvez o vpisu v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov
dijaka vrhunskega športnika potrdilo OKS – Združenja športnih zvez o vpisu v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov
dijaka, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave potrdilo s podatki organizacije, ki vodi priprave na tekmovanja ali druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave
dijaka, v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti potrdilo organizacije v kateri se udejstvuje
nadarjenega dijaka potrdilo o nadarjenosti in plan aktivnosti za razvijanje nadarjenosti dijaka
dijaka, ki prihaja iz tuje države (1. šolsko leto) /

 

Vloga: vloga-za-prilagoditev-šolskih-obveznosti-2019

Nepopolne vloge bodo zavrnjene.