Prisluhni EU & JAZ

SGLŠ Postojna bo letos drugič sodelovala v programu Informacijske pisarne Evropskega parlamenta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS). V lanskem šolskem letu smo pridobili enoletni častni naziv Šola ambasadorka Evropskega parlamenta in prejeli plaketo. V letošnjem letu je program nekoliko spremenjen, saj je združen izobraževalni program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS) in tekmovanje Evrošola. Dodelujočim šolam, dijaškim domovom, dijakom in mentorjem…

Preberi več >>

Triletno izobraževanje učiteljev gozdarstva (Erasmus+)

SGLŠ Postojna je z letošnjim šolskim letom pričela z dvemi Erasmus+ projekti, ki naslavljata teme sečnje, strojne sečnje, spravila in arboristike. Oba projekta trajata tri leta in predvidevata usposabljanja učiteljev za zgoraj omenjena področja. V projektih je naša šola parnterska organizacija. Projekt ESTER predvideva usposabljanje učiteljev/inštruktorjev na področju sečnje, spravila, strojne sečnje in arboristike. V…

Preberi več >>

Evropski dan jezikov 2019

Nelson Mandela je nekoč zapisal: »Če govoriš z nekom v jeziku, ki ga razume, ostaneš v njegovih mislih. Če govoriš z njim v njegovem lastnem jeziku, mu sežeš do srca.« V SGLŠ Postojna se zavedamo, da znanje tujih jezikov bogati posameznika, zato podpiramo večjezičnost in medkulturno razumevanje. V tem duhu vsako leto obeležimo tudi evropski…

Preberi več >>

Otvoritev ArtCaffe Postojna – prostor za druženje

Včeraj smo odprli ArtCaffe Postojna – prostor za srečanja, druženja in ustvarjanje ob različnih dogodkih in delavnicah, ki ga soustvarjajo mladoletniki brez spremstva, ki prebivajo v Postojni. Odprtja, ki je potekalo včeraj, 25. 7., v avli dijaškega doma SGLŠ Postojna so se med drugimi udeležili tudi župan Občine Postojna Igor Marentič, ravnateljica SGLŠ Cvetka Kernel…

Preberi več >>

SGLŠ – šola ambasadorka Evropskega parlamenta

Srednja gozdarska in lesarska šola se je v letošnjem šolskem letu priključila k projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta – EPAS. Program projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta predstavlja ozaveščanje o Evropski uniji. Projekt vodi in koordinira Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Ljubljani, projekt je namenjen srednjim in poklicnim šolam v Sloveniji. Vsebine in aktivnosti programa so…

Preberi več >>

SGLŠ sodeluje v projektu: 200 zaposlitev za mlade na področju socialnovarstvenih storitev

Projekt spodbuja zaposlovanja mladih na področju socialnovarstvenih storitev s pomočjo inovativne spletne aplikacije. Mladim brez zaposlitve ponuja teoretično izobraževanje, praktično usposabljanje in zaposlitev. V družbi DEOS d.o.o., v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna, Centra za poslovno usposabljanje Ljubljana in drugimi partnerji ter podporo Ministrstva za delo družino, socialne…

Preberi več >>

Mobilnost učiteljev na Islandiji

V okviru mobilnosti učiteljev projekta Erasmus+ je učiteljica Petra Andrejašič odpotovala na Islandijo, kjer se je udeležila izobraževanja na temo Reaching, teaching and keeping our learners – Methods and approaches to reach and increase retention of disadvantaged learners.  Izobraževanje je potekalo od 21. do 27. oktobra v obmorskem kraju Borgarnes, na njem pa so udeleženci prek…

Preberi več >>

Mednarodna arboristična konferenca in tekmovanje v drevesnem plezanju

V petek, 5. oktobra je v organizaciji SGLŠ  (v okviru projekta Safe climbing Erasmus +) potekala mednarodna konferenca. V soboto, 6. oktobra se je odvilo tekmovanje v drevesnem plezanju.  Tekmovalci so bili iz Nemčije, Švedske, Danske, Avstrije in Slovenije. Na koncu so si prva tri mesta razdelili: Max Lang (Nemčija) Sebastjan Domenih (Slovenija) Simon Olofsson…

Preberi več >>

Jeziki na SGLŠ Postojna 2018

V okviru projekta Jeziki štejejo smo na naši šoli izvedli raziskavo. Anketni vprašalnik je izpolnilo 145 dijakov iz 1. in  2. letnika srednjih poklicnih izobraževalnih programov ter 1., 2. in 3. letnika srednjih strokovnih izobraževalnih programov. Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da je jezikovna raba na šoli zelo pestra, kar 23-odstotnem deležu anketiranih dijakov slovenščina ni…

Preberi več >>

Projekt: Heroji furajo v pižamah

Naši dijaki so se v sredo, 26. 9. 2018 udeležili posveta v sodelovanju z zavodom Vozim, ki ga je organiziralo regijsko stičišče BOREO. Namen posveta je bila predstavitev projekta Heroji furajo v pižamah, dotaknili pa so se naslednjih tem: – alkohol in druge prepovedane psihoaktivne snovi ter mladi, škodljivo pitje in omejitev škodljivega pitja, –…

Preberi več >>