Gozdarstvo

Gozdarski tehniki so ob koncu šolanja usposobljeni za načrtovanje, spremljanje in vodenje dela v gozdni proizvodnji; kakovostno izvajanje dela in nalog pri gojenju in varstvu gozdov; kakovostno načrtovanje gospodarjenja s prosto živečimi živalmi; trženje gozdno-lesnih proizvodov; kakovostno izdelavo sečno spravilnih načrtov; nadziranje del v gozdnem delovišču; odgovorno urejanje gozdov in pridobivanje dendrometričnih parametrov in uporabo gozdarskih strojev in naprav. 

Te zanima, kateri predmeti polnijo urnik štiriletnega programa gozdarski tehnik, kakšne so posebnosti programa, med katerimi izbirnimi predmeti se lahko odločaš in kje lahko nadaljuješ šolanje?

Preberi več >>

S končanim triletnim programom gozdar so dijaki usposobljeni za izvajanje del v gozdu ob upoštevanju varstva pri delu; izvedbo poseka, obdelavo drevesa in krojenje debla; vlačenje in zbiranje sortimentov ter delo na rampnem prostoru; opravljanje sečnje in spravila lesa v posebnih in izrednih razmerah; vzdrževanje gozdnih prometnic in manjših vodotokov ter za vzdrževanje ročnega orodja, motornih žag in pripomočkov za delo v gozdu in gozdnih drevesnicah.

Te zanima, kako izgleda predmetnik programa gozdar, kateri izbirni predmeti so ti na voljo v 2. in 3. letniku in koliko praktičnega pouka lahko pričakuješ?

Preberi več >>