Gozdar

S končanim triletnim programom gozdar so dijaki usposobljeni za izvajanje del v gozdu ob upoštevanju varstva pri delu; izvedbo poseka, obdelavo drevesa in krojenje debla; vlačenje in zbiranje sortimentov ter delo na rampnem prostoru; opravljanje sečnje in spravila lesa v posebnih in izrednih razmerah; vzdrževanje gozdnih prometnic in manjših vodotokov ter za vzdrževanje ročnega orodja, motornih žag in pripomočkov za delo v gozdu in gozdnih drevesnicah.

Te zanima, kako izgleda predmetnik programa gozdar, kateri izbirni predmeti so ti na voljo v 2. in 3. letniku in koliko praktičnega pouka lahko pričakuješ?

Preberi več >>