Vpis

Pogoji za vpis

V programe se lahko vpiše kandidat, ki je uspešno zaključil osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja. Posebnih pogojev za vpis v posamezni program ni (zdravniško potrdilo ni potrebno), vendar je zaradi narave izobraževanja zaželeno, da kandidati izkazujejo ustrezno psihofizično sposobnost.

Razpis za vpis v SGLŠ Postojna v šolskem letu 2020/2021

BOLNIČAR NEGOVALEC
Število razpisanih mest za novince (redni dijaki) : 26
Število razpisanih mest za novince (izredni dijaki) : 30

GOZDAR
Število razpisanih mest za novince (redni dijaki) : 26
Število razpisanih mest za novince (izredni dijaki) : 30

MIZAR
Število razpisanih mest za novince (redni dijaki) : 26
Število razpisanih mest za novince (izredni dijaki) : 30

GOZDARSKI TEHNIK
Število razpisanih mest za novince (redni dijaki) : 28
Število razpisanih mest za novince (izredni dijaki) : 30

LESARSKI TEHNIK
Število razpisanih mest za novince (redni dijaki) :  /
Število razpisanih mest za novince (izredni dijaki) : 30

ZDRAVSTVENA NEGA SSI
Število razpisanih mest za novince (redni dijaki) : 28
Število razpisanih mest za novince (izredni dijaki) : 30

ZDRAVSTVENA NEGA PTI
Število razpisanih mest za novince (redni dijaki) : /
Število razpisanih mest za novince (izredni dijaki) : 30

DIJŠKI DOM
Število razpisanih mest za novince (redni dijaki) 
DEKLETA: 15       FANTJE: 40
Število razpisanih mest za novince (izredni dijaki): 
Po dogovoru (v dijaškem domu je dovolj prostora za vse dijake in študente, ki bodo imeli pogoje za bivanje v njem).

Pomembni datumi

Informativna dneva bosta potekala 14. in 15. 2. 2020 (14. 2. 2020 ob 9.00 in 15.00, 15. 2. 2020 ob 9.00).

Ostali pomembni datumi vezani na vpis v srednješolsko izobraževanje:
rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik za šolsko leto 2020/2021.

Dodatne informacije o vpisu dobite osebno pri svetovalni delavki Petri Prelc, na telefonski številki +386 (0)5 850 10 33 ali preko e-pošte petra.prelc@guest.arnes.si.

Obrazci za vpis

 

Priloga