Izobraževanje odraslih

V izobraževanje odraslih vpisujemo izredne dijake v vseh izobraževalnih programih, v katerih izobražujemo tudi redne dijake. Poleg tega pa so pri nas izredni dijaki vpisani tudi v izobraževalna programa PTI lesarski tehnik in PTI zdravstvena nega. Predvideno število vpisa v šolskem letu 2019/2020 je po 30 kandidatov v vsak izobraževalni program:

Kontakt, uradne ure

Mateja Mezgec Pirjevec

STROKOVNA DELAVKA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

T: (05) 850 10 39 ali 040 586 751

E: mateja.mezgec-pirjevec@guest.arnes.si

URADNE URE

Ponedeljek
9.00–14.00 (malica 11.30–12.00)

Četrtek
15.00–18.00

Pisarna v dijaškem domu SGLŠ Postojna (soba 26)

Osnovne informacije o šolanju

PREDAVANJA

Predavanja in konzultacije potekajo v učilnicah, specializiranih učilnicah in delavnicah SGLŠ Postojna. Izvajajo jih učitelji SGLŠ Postojna in zunanji predavatelji.

Začetek predavanj in konzultacij je praviloma v popoldanskem času ob 16. uri. Izjemoma je ura začetka predavanj spremenjena. Konzultacije imajo učitelji lahko tudi v času svojih govorilnih ur. Po dogovoru so lahko predavanja tudi v soboto.

Razpored predavanj in konzultacij poteka po dogovoru z učitelji prilagojeno predmetniku, ki se praviloma ponavlja na dve leti, oz. koledarju, ki ga udeleženci prejmejo ob vpisu. Spremembe urnika so možne, zato vedno pred odhodom na predavanja oz. konzultacije preverite sporočila v eAsistentu oziroma e-pošti.

OBVEŠČANJE

  • Osebno v pisarni svetovalke za izobraževanje odraslih v pisarni št. 26 (dijaški dom) v času uradnih ur.
  • Na elektronski pošti posameznika, posredovani ob vpisu v izobraževanje.
  • Na oglasni deski izobraževanja odraslih pred pisarno svetovalke za izobraževanje odraslih.

V šolskem letu 2019/2020 novost: eAsistent za udeležence izobraževanja odraslih.

Ob vpisu pridobite uporabniško ime in geslo za dostop do informacij o svojem izobraževanju.

ŠOLNINA

V šolnino je vključena vpisnina, organizacija in izvedba predavanj in vaj v prostorih šole, urejanje in vodenje  dokumentacije ter opravljanje izpitov za posamezen predmet na prvih dveh izpitnih rokih. Opravljanje izpita na tretjem in naslednjih izpitnih rokih plačate ob prijavi. Poklicna matura in zaključni izpit nista vključena v šolnino.

Udeleženci lahko plačajo šolnino v enkratnem znesku ali v treh enakomerno razporejenih obrokih med šolskim letom. S plačilom prvega obroka, udeleženec potrdi svoj vpis.

PRIJAVA K IZPITU

Prijava na vse izpite za vse udeležence poteka enako. Na izpit se prijavite s čitljivo in pravilno izpolnjeno prijavnico, ki jo dobite pri učitelju ob zaključku predavanj oz. konzultacij ali pri svetovalki za izobraževanje odraslih v času uradnih ur, ali v recepciji doma najkasneje pet dni pred izpitnim rokom. Odjavite se lahko najkasneje tri dni pred izpitnim rokom.

Na vsakem izpitu mora imeti udeleženec s seboj veljaven osebni dokument s fotografijo in potrdilo, da je izpit plačan.

REZULTATI IZPITOV

Informacije o ocenah končnih izpitov dobite na vaš mail, ali pri profesorjih oz. v sistemu eAsistent.

HIŠNI RED

Udeleženci izobraževanja odraslih so dolžni spoštovati hišni in šolski red SGLŠ Postojna (pravilniki).

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠOLNIN

Za izredne dijake je na voljo sofinanciranje šolnin. Javni razpis je na povezavi: http://www.sklad-kadri.si/

Status udeležencev izobraževanja odraslih

(pojasnila Ministrstva za šolstvo in šport z dne 30. 11. 2011)

Status udeleženca izobraževanja odraslih pridobi udeleženec, ki se vključi v izobraževalni program za odrasle. Ta status pa preneha, ko udeleženec uspešno konča izobraževanje ali z izpisom iz tega izobraževanja.

Pravice na podlagi statusa mu pripadajo do dopolnjenega 27. leta starosti.

Razpis za vpis in postopek vpisa za kandidate, ki se bodo vpisali prvič

Vsakoletni razpis za izobraževanje odraslih je objavljen najpozneje mesec dni pred začetkom predavanja, praviloma je to konec avgusta.

Prijave za vpis lahko oddate na recepciji doma SGLŠ Postojna. Sprejema jih tudi svetovalka za izobraževanje odraslih, Mateja Mezgec Pirjevec:

  • osebno v času uradnih ur v pisarni št. 26 v dijaškem domu SGLŠ Postojna
  • na e-pošto: mateja.mezgec-pirjevec@guest.arnes.si
  • po pošti na naslov: SGLŠ Postojna, Tržaška 36, 6230 Postojna, pripis «Izobraževanje odraslih«

Prijava za vpis je osnova za povabilo na vpis.

Ob vpisu boste podpisali osebni izobraževalni načrt in pogodbo o izobraževanju. S tem pridobite status udeleženca izobraževanja odraslih.